Page 40 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 40

paydaşlarımızla  iletişim


                Paydaşlarımız faaliyetlerimizden etkilenen ve aynı zamanda grubumuzun
                iş hedeflerine ulaşmasında etkileri olabilecek kişi ve kuruluşlardır. Önü-

                müzdeki dönemlerde kilit paydaşlarımızla sürdürülebilirlik kapsamında
                daha yoğun bir iletişim planlamak üzere önceki raporlama döneminde tüm
                şirketlerimiz nezdindeki kilit paydaşlarımızı ayrı ayrı gözden geçirdik.


                Grup şirketleri temsilcilerimiz ile geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz sürdürü-
                lebilirlik stratejisi çalıştayında, şirketlerimizle ekonomik, sosyal ve çevresel
                etkileşimleri en yoğun olan kilit paydaşlarımızı şirketlerimiz özelinde tespit
                ettik ve paydaş haritaları hazırladık.                Bu çalışmalar sonucunda tüm şirketlerimizin birinci öncelikli paydaşlarının
                hem kendi aralarında hem de Holding Kurumsal İletişim tarafından belir-
                lenen kilit paydaşlarla uyumlu olduğunu tespit ettik. Bu paydaşlarımıza
                yönelik mevcut iletişim platformları ve iletişim sıklığı Paydaş İletişim Plat-
                formlarımız tablosunda yer alıyor. (GRI 102-42)
                                 BORUSANLILAR     BORUSAN
                                 MÜŞTERİLER      HOLDİNG

                                 İŞ ORTAKLARI
                                 KAMU
                                 MEDYA
                     TEDARİKÇİLER
                                 BANKALAR
                     YEREL
                     YÖNETİMLER

                     İŞ DÜNYASI
                     SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
                     SOSYAL MEDYA KULLANICILARI
                     SERMAYE PİYASALARI        ÜNİVERSİTELER
        (AKADEMİSYENLER)

        BORUSAN İLE İLGİLİ GÖRÜŞ OLUŞTURABİLECEK
        TOPLUMDAKİ DİĞER KİŞİ VE KURULUŞLAR      (GRI 102-40)
  40
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45