Page 15 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 15

Kurumsal Profil                 Sürdürülebilirlik Profili               79 Şirket                    4 Sektör


       EKONOMİK     3 Kıtada 10 Ülkede                70+ Yıl


               Operasyonlar
                                        Sanayi ve Hizmet Deneyimi


               4,7 Milyar Dolar
                                        418 Milyon Dolar
               Konsolide Ciro
                                        Faaliyet Kârı


                                        31 İnovasyon Projesi
               11,4 Milyon Dolar
                                        2 Ürün/Hizmet Projesi
               ArGe Yatırımları
                                        2 Yeni İş Modeli

                                        %88,4
               9.400
                                        Toplu İş Sözleşmesine Dahil
               Çalışan Sayısı
                                        Fabrika Çalışanlarımızın Oranı


               1.222                      %11
       SOSYAL      995                       10.757 Saat
               Kadın Çalışanlar
                                        Üst Düzey Kadın Yönetici Oranı                                        Gönüllülük Projeleri İçin
               Gönüllü Çalışan Sayısı
                                        Harcanan Süre


               5,6 Milyon TL                  2.800 Kadın
               Şubelerden Sağlanan               Mikro Kredi Desteği Sağlanan
               Kredi Desteği                  Girişimci Sayısı

               495 MW                      847 Bin Ton

               Yenilenebilir Enerji               CO e Emisyonu Azaltımı
       ÇEVRESEL     1.550 Kişi                    2.194 Saat
                                         2
               Kurulu Gücümüz
               Çevresel Eğitimler Alan Çalışanlar
                                        Çevresel Eğitimler


               4,74 Milyon TL
                                        %79 Çevresel Faaliyetlerin
               Çevresel Yatırımlar ve Giderler         %21 Çevre Koruma Yatırımları
                                        İşletme Giderleri
    Aksi belirtilmediği takdirde bu tablodaki tüm veriler 2017 yılına aittir.                  15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20