Page 119 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 119

Borçelik’te Yüzey Temizleme Hattı

 su    Demineralize Su Tüketiminin Azaltılması yönetimi

      Borçelik’te su tüketimini anlık ölçebilmek ve kontrol altına almak için otomasyonel sayaç
      montajları yapıldı. Vana pozisyonları ideal tüketim miktarına göre ayarlandı. Havuzlar arası
      kontrolsüz geçişler perde montajlarıyla önlendi. İkaz/alarm sistemi kurularak, ihtiyaç fazlası
      su tüketimi olduğunda anlık müdahale yeteği kazanıldı. Proseslerde kapalı sistem çevrim
      olduğu için hangi noktalara müdahale edileceği konusunda zorluk yaşandı ve bunları aşmak
      için ekip çalışanlarının tecrübe ve yetkinliklerinden faydalandık. %30 olarak hedeflediğimiz
      tüketim azaltımı %34 olarak gerçekleşti.
                Ekonomik: Projenin devreye alınmasıyla yıllık 58 bin dolar getiri elde
        +        ettik.

                Sosyal: Yılda yüzbinlerce kişinin ihtiyacını karşılayacak miktarda suyun
        Sonuçlar    boşa harcanmasını engelledik.

                Çevresel: Yenilenemeyen doğal kaynağımızı az tüketerek, 24.500 ton
                suyun toprakta kalmasını sağladık.
                Kurumsal: 6 sigma kontrol planları dahilinde sürekli takip sistematiği
                oluşturduk.      Borusan Mannesmann Gemlik


      Durulama Banyolarında Su Kullanımının


      İyileştirilmesi


      ERW Fabrikası Tamamlama Hatlarındaki durulama banyolarında tüketilen su miktarını %30
      civarında azaltırken, banyoların boruyu temizleme etkisini arttırmak amacıyla yapılan çalış-
      malarda durulama banyolarında kullanılan kimyasalların revize edilmesi ile arıtma tesisine
      daha az kirli su deşarj etmeyi başardık. Deşarj edilen bu suyun yeniden kullanılabilirliğini
      sağlayarak hem su hem de kimyasal tasarrufu yapmayı hedefledik.


      Ön durulama banyoları çelik saçtan olduğu için düşük pH nedeniyle çok hızlı korozyona
      uğradı ve bu nedenle üç galvaniz tesisinin de ön durulama banyolarının değişmesi ihtiyacı
      doğdu.


        +        Ekonomik: 43.154 dolar ek maliyet oluştu.

                Çevresel: Aynı su kirliliğinde daha az su deşarjı ile arıtma tesisine ge-
        Sonuçlar    len atık su yükünü azalttık ve böylece arıtma tesisindeki işletme mali-
                yetini düşürdük.


                                                         119
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124