Page 111 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 111

Farklı sektörlerde lider konumunda bulunan Borusan Grubu

 şirketlerinde, çevre dostu ürün ve hizmetleri geliştirmeyi amaç-

 lıyor, doğal kaynak ve enerji kullanımını, atık üretimini ve karbon

 ayak izini asgari seviyeye düşürecek çok sayıda çevresel uygulama
 yürütüyoruz. Holding düzeyinde belirlenen çevresel sürdürüle-

 bilirlik stratejisi doğrultusunda tüm grupta operasyonlarımızın

 çevresel etkilerini azaltacak proaktif bir yaklaşımı benimsiyoruz.

 Çevre bilincini organizasyon ve değer zinciri genelinde yaygınlaş-

 tırmak amacıyla çalışanlarımızın ve toplumun çevre farkındalığını

 artıracak faaliyet ve eğitimlere destek veriyoruz. 2017’de 1.550

 çalışanımıza 2 bin saatin üzerinde çevre eğitimi sağladık.                                                         111
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116