Page 87 - B-SR-2016-TR
P. 87

Supsan

         İç Ortam Havalandırma Sistemi Yatırımı         İç ortamın hava kalitesinin
         iyileştirilmesi ve yaz aylarında    HEDEFLENEN KAZANIMLAR
         fabrikadaki sıcaklığın azaltılması   EKONOMİK Çalışan verimliliğini arttırmak.
         amacıyla 40 bin TL bütçe ile İç    SOSYAL İSG yönünden ortam koşullarını
         Ortam Havalandırma Sistemi       iyileştirmek.
         kurulumu gerçekleştirdik.       ÇEVRESEL Dış ortama havayı filtreleyerek
         Fabrika içerisine iki hava       vermek.
         emiş ve bir hava üfleme hattı     KURUMSAL İç ortamı ve hava kalitesini
         yapılması ile tamamlanan yatırım    iyileştirerek çalışanların memnuniyetini

         tüm iç paydaşlarımız üzerinde     arttırmak.
         olumlu etki yaratacaktır.

                                                           87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92