Page 86 - B-SR-2016-TR
P. 86

[SOSYAL PERFORMANSIMIZ] İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ      Borusan Lojistik

      İSG Akademisi


      Borusan Lojistik Şekerpınar deposunda, güvensiz davranış kaynaklı iş kazalarını azaltmak ama-
      cıyla kamera kayıt sistemine kaydedilen tüm güvensiz davranışların ve ramak kala durumlarının
      videolar aracılığıyla, tüm vardiyalara verilen eğitimler sırasında depo çalışanlarıyla paylaşılmasını
      sağladık.
                                     SONUÇLAR VE KAZANIMLAR


                                     EKONOMİK İş kazalarının azalması
                                     ile iş verimliliği arttı.
                                     SOSYAL İş güvenliği farkındalığı
                                     arttı. Personelden gelen geri bildirim

                                     sayısında %80 artış oldu. Ramak
                                     kala raporlama sayısı %70 arttı.
                                     KURUMSAL Çalışanların daha

                                     güvenli davranışlarla çalışma
                                     motivasyonları arttı.


        Supsan


        Otomatik Yangın

        Söndürme Sistemi Yatırımı        Mamul ambarında olası yangın durumunda etkin müdahale imkânı sağlamak
        amacıyla Otomatik Yangın Söndürme Sistemi kurulumu gerçekleştirdik. 1.150
        metrekarelik alana kurulan yağmurlama (sprinking) sistemini 60 bin TL bütçe
        ile tamamladık.


        HEDEFLENEN KAZANIMLAR

        EKONOMİK Olası yangın riskini ve buna bağlı ekonomik kayıp riskini azaltmak.
        SOSYAL Çalışanların ve tesisin olası yangın durumunda güvenliğini sağlamak.
        ÇEVRESEL Olası yangın durumunda çevresel riskleri minimuma indirmek.
        KURUMSAL Kurumsal risk değerlendirmesi sonucunu iyileştirmek.

 86
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91