Page 83 - B-SR-2016-TR
P. 83

Borusan EnBW Enerji

      Ekiplerine Özel Güvenli Sürüş Programı      RES ve HES sahalarında zorlayıcı yol koşulları   Farklı ekiplere yönelik çözümler sunabilecek
      ve çalışanların çok sık iş seyahati gerçekleş-   firmalar tespit edilerek bir anda yoğun bir eği-
      tirmesi sebebiyle araç kullanan tüm çalışan-    tim yerine uzun döneme yayılmış ve farkında-
      ların güvenli sürüş konusunda bilgilenmesi ve   lığı sürekli yüksek tutmayı hedefleyen güvenli

      doğru davranışların geliştirilerek araç kazaları- sürüş programı SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre)
      nın önlenmesi amaçlandı. Yaklaşık 40 bin TL    Birimi tarafından tasarlandı. Hem sahalarda
      bütçe ile güvenli sürüş eğitim firmaları tarafın- uygulama yaparak yerinde süreci deneyimle-
      dan 86 kişiye, 2015 ve 2016 yıllarının nisan    meyi sağlayan hem de şehir içi ve dışı tüm

      aylarında iki faz olarak birer günlük “Defansif  koşullara göre sürüş yeteneklerini geliştiren
      Sürüş” ve “Off-Road” eğitimleri verildi.      bir program oluşturuldu.
        SONUÇLAR VE KAZANIMLAR
        Tüm Borusan EnBW Enerji sürücülerinin daha profesyonel olabilmeleri ve kendilerine
        ve çevrelerine bir zarar getirmeyecek kararlar alabilmeleri yönünde yetkinliklerinin
        gelişimi sağlandı. Programı önümüzdeki yıllarda da belirli gruplar ve farklı eğitimler ile
        devam ettirmeyi hedefliyoruz.

                                                           83
                                                           83
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88