Page 81 - B-SR-2016-TR
P. 81

İŞ SAĞLIĞI

      VE GÜVENLİĞİ

      UYGULAMALARIMIZ      — Raporlama döneminde şirketlerimizin


      birçoğunda iş sağlığı ve güvenliği içerikli


      projeler geliştirmeye devam ettik. —      Borçelik

      İSG Simülasyon Merkezi

      Yasal iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin te-  simülasyon istasyonlarının tasarımı ve imala-

      orik sınıf ortamında verilmesi ve katılımcılara  tının takibi, verilecek olan eğitimlerin senar-
      güvensiz davranışları uygulamalar yaparak    yolaştırılması gibi çalışmalar yapıldı. Borçelik
      güvenli davranışlara dönüşmesine destek     çalışanları ve ziyaretçiler olmak üzere yılda
      olmak amacıyla Yönetim Sistemleri bölümü-     yaklaşık 1.000 paydaşımızın bu projeden
      müz 50 bin dolar bütçe ile Mayıs 2016’da  faydalanmasını ve eğitim etkinliğini son test
      İSG Simülasyon Merkezi’ni kurdu.          ile ölçerek en az 70 puan alınmasını hedefli-
                                yoruz. Yasal eğitimlerle birlikte eğitim planına

      Uygulamanın gerçekleştirilmesi sırasında,    dahil ettiğimiz uygulamalı eğitimler her yıl tüm
      kıyaslama amaçlı ziyaretler, simülasyon is-  çalışanlarımızın katılımıyla İSG Simülasyon
      tasyonlarını belirlemek için beyin fırtınaları,  Merkezinde gerçekleşecek.
                                                           81
                                                           81
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86