Page 62 - B-SR-2016-TR
P. 62

[EKONOMİK PERFORMANSIMIZ]      ArGe ve İNOVASYON
      2016 yılında ArGe, inovasyon ve dijitalleşme yatırımlarımıza devam ederken, diğer yandan
      Yalın felsefeyi şirketlerimizde yaygınlaştırdık.

      Bu çalışmalar Supsan’da maliyet düşürme ve yeni ürün geliştirme ile sonuçlanırken, Borusan Makina
      ve Güç Sistemleri’nde başlattığımız Yalın Servis Projesi kapsamında yapılan iyileştirmeler sonucunda
      israfları önemli oranda azalttık.        Supsan

        Tabanda Liderlik Projesi

        Supsan’da fabrika çalışanlarının kariyer gelişimine odaklanmak amacıyla “Tabanda Liderlik”
        konsepti devreye alındı. Bu uygulama ile fabrika çalışanların Yalın felsefeyi daha fazla benimse-
        mesi ve bu felsefenin gündelik hayata entegrasyonu sağlandı. Takım Liderlerinin yönetiminde,
        çok sayıda 10 Adım Kaizen ve Önce-Sonra Kaizen projesi hayata geçirerek küçük adımlarla
        büyük iyileştirmeler sağlandı.


        Böylece verimlilik değerleri sürekli artarak üretim maliyetleri dünyada rekabete uygun hale gel-
        di ve çalışanların bağlılığı artarak şirketi daha ileriye götürmek için çalışanlar sürekli olarak
        yenilikçi fikir üretir hale geldi. Hammadde hariç üretim maliyeti 2014 de 1,49 €/supap 2016 yılı
        sonunda 0,99 €/supaba düşürüldü.

                             Supsan ÜrGe Laboratuvarı

                              2016 yılında inovasyon çalışmaları kapsamında yap-
                              tığımız transformasyon projesi ile 3 sene içerisinde
                              60 yeni gam ürün satışı ile yedek parça pazar payını
                              kısa sürede önemli ölçüde büyütmeyi hedefledik.


                              Söz konusu projenin ana teması, Supsan kalitesi
                              ile pazara yeni ürünler sunmaktı. Projenin başlangı-
                              cında, yeni ürün gamlarına yönelik bir ÜrGe test ve
                              kontrol laboratuvarı tasarlandı. Bu kapsamda cihaz
                              alımları gerçekleştirilerek son teknoloji cihazlarla do-
                              natılmış bir laboratuvar oluşturuldu. Bu laboratuvar
                              ile 2016 yılında, 6 proje ve 17 adet yeni gam devreye
                              alındı. İlerleyen senelerde devreye alınması hedefle-
                              nen yeni ürünler için de güçlü bir altyapı oluşturuldu.

 62
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67