Page 53 - B-SR-2016-TR
P. 53

ŞİRKETİMİZ      YATIRIM ADI      AMACI             BÜTÇESİ


       Borusan        Boyahane ve      Yurt dışı ile petrol ve    236.000 €
       Endüstriyel      Kumlama Kabini     gaz projelerinde geçerli
       Sistemleri                  olan kalite standartlarını
       Gebze Kampüs                 yakalamak

       Hedeflenen    Ekonomik: Daha az müşteri şikâyeti ile ilave proje maliyetlerini
       Kazanımlar    azaltmak
                Sosyal: İş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde imalatın
                gerçekleştirilmesi sağlamak
                Kurumsal: Kalite kontrolleriyle müşteri memnuniyetini arttırmak       ŞİRKETİMİZ     YATIRIM ADI             AMACI          BÜTÇESİ

       Borusan Oto    2015 yılında Jaguar markasının Markaların hedef       2020’ye
                da portföye eklenmesi ile Yetkili kitlelerine ulaşılması,  kadar devam
                Satıcı ve Yetkili Servis ağında   marka iletişiminin    edecek
                ortaya çıkan yeni yapılanma     doğru yapılması ve    çalışmaların
                ihtiyacı ve mevcut tesislerde    satış ile satış sonrası  fizibilite
                üreticilerimiz BMW AG ve JLR    hizmetleri arttırarak  çalışması
                Limited’in belirlemiş olduğu    müşteri beklentilerine mevcuttur.
                Ankara, İstanbul, Adana,      paralel olarak hizmet
                Tekirdağ’daki perakende       verilebilmesi
                standartlarına uygun yenileme
                projeleri

       Hedeflenen    Ekonomik: Genel giderlerin azaltılması

       Kazanımlar    Sosyal: Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak

                Çevresel: Alanı verimli kullanmak, enerji alanında verimlilik sağlamak,
                binaların ömür sürelerini ve çevresel ayak izlerini değerlendirmek

                Kurumsal: Müşteri memnuniyetini arttırmak ve şirket ve marka imajını
                kuvvetlendirmek       ŞİRKETİMİZ    YATIRIM ADI       AMACI                 BÜTÇESİ

       Borusan Oto    2020’ye kadar      Müşteri deneyimini iyileştirmek, iç -
                sürecek dijital     süreçleri daha hızlı hale getirmek,
                dönüşüm         müşterilere farklı kanallardan
                kapsamında       ulaşmak
                başlatılan proje
                belirleme çalışmaları

       Hedeflenen    Ekonomik: Dijital ile yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak, online
       Kazanımlar    satış ve iş verimliliğini arttırmak
                Sosyal: Müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini arttırmak
                Kurumsal: Şirket ve marka imajını kuvvetlendirmek ve rekabette etkili
                olmak


                                                           53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58