Page 45 - B-SR-2016-TR
P. 45

[STRATEJİ VE YÖNETİM]  PAYDAŞ İLETİŞİM PLATFORMLARIMIZ
 BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ
    PAYDAŞ GRUBU       İLETİŞİM ARACI / SIKLIĞI

    Borusanlılar       CEO ve Genel Müdür Memorandumları (konuya göre sıklığı değişir); Borusan
                 Günü (yılda 1 kez); Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu
                 (yılda 1 kez); Çalışan Bağlılığı Araştırması (yılda 1 kez); İç İletişim Toplantıları
                 (Grup şirketlerinde yılda en az 1 kez); Performans Değerlendirme Toplantıları
                 (yılda 1 kez); İç Bilgilendirme Duyuruları (anlık); Okyanus Gönüllüleri Platfor-
                 mu (tüm yıl); Sosyal Etkinlik Kulüpleri (tüm yıl); Etik İlkeler, Çalışan Eğitimleri
                 ve Borusan Akademi Fakülte Programları (tüm yıl); The Borusans ve Yammer
                 Intranet Platformları (tüm yıl); B’Alem İnsan Kaynakları Portal ve Uygulama-
                 ları (tüm yıl).
    Müşteriler        Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez);
                 Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları (Grup şirketlerinde yılda 1 kez); Toplantı
                 ve Görüşmeler; Internet tabanlı Uygulamalar, Etik ilkeler; Kurumsal Web Site-
                 si (tüm yıl).
    İş Ortakları       Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez);
                 Kurumsal Web Sitesi; Toplantı ve Görüşmeler (tüm yıl).
    Kamu Kuruluşları     Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez);
                 Denetimler (anlık / periyodik); Ortak Projeler, Kurumsal Web Sitesi, Toplantı
                 ve Görüşmeler (tüm yıl).
    Medya          Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez);
                 Yıllık Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı; Projelere Göre Özel Basın To-
                 plantıları, Röportajlar; Basın gezileri (anlık); Kurumsal Web Sitesi, Sosyal
                 Medya (tüm yıl).
    Bankalar         Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez);
                 Toplantı ve Görüşmeler (tüm yıl).
    Tedarikçiler       Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez); Kurumsal
                 Web Sitesi, Toplantı ve Görüşmeler; Tedarikçi Değerlendirme Anketleri (tüm
                 yıl).
    Yerel Yönetimler     Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez); Kurumsal
                 Web Sitesi, Toplantı ve Görüşmeler; Ortak Projeler (tüm yıl).
    İş Dünyası        Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez); Kurumsal
                 Web Sitesi, Toplantı ve Görüşmeler, Sosyal Medya (tüm yıl).
    Sivil Toplum Kuruluş-  Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez); Kurumsal
    ları (STK)        Web Sitesi, Toplantı ve Görüşmeler; Ortak Projeler, Bağış ve Sponsorluklar;
                 Üyelikler (sürekli), Sosyal Medya (tüm yıl).
    Sosyal Medya Kullanı- Kurum ve Marka Hesaplarında Anlık Gündem Mesajı Paylaşımları
    cıları

    Sermaye Piyasaları    Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez); Dönem-
                 sel raporlar (Borusan Yatırım web sitesinde)
    Üniversiteler ve Aka-  İnsan Kaynakları, Kariyer Günleri Katılımları; Borusan Akademi Üniversite İş
    demisyenler       Birlikleri (Sabancı & Boğaziçi) Sosyal Medya
    Toplumun Borusan ile Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez); Kurum-
    İlgili Görüş Oluşturabi- sal Web Sitesi, Medya Araçları ile Haber ve Bilgi Akışı; Kurum Sosyal Medya
    lecek Diğer Tüm     Hesaplarından İletişim.
    Kesimleri (Öğrenciler,
    Potansiyel Çalışanlar,
    Meslek Odaları vb.)

                                                  (GRI 102-43)

                                                           45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50