Page 43 - B-SR-2016-TR
P. 43

SKH BM 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR               PROJE VE UYGULAMALAR
           KALKINMA HEDEFLERİ

           SKH 10. Eşitsizliklerin Azaltılması      Borusan Eşittir Platformu
                                  Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi
                                  Haydi Kızlar Kodlamaya Projesi

           SKH 11. Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları Borusan EnBW Enerji’nin Yerel Halka
                                  Yönelik Yaptığı Çalışmalar
                                  Borusan Lojistik Yeşil Liman

           SKH 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim       Üretimde Yapılan Verimlilik Projeleri
                                  (Yalın 6 Sigma)
                                  RES Lojistiği

           SKH 13. İklim Eylemi              RES Yatırımları
                                  Üretimde Doğal Gaz ve Elektrik
                                  Tüketimini Azaltmaya Yönelik Projeler
                                  Ağaçlandırma Çalışmaları


           SKH 14. Sudaki Yaşam              Atık Azaltma ve Bertaraf Projeleri           SKH 15. Karasal Yaşam             Atık Azaltma ve Bertaraf Projeleri
                                  Ağaçlandırma Çalışmaları


           SKH 16. Barış ve Adalet            Etik Kuralların Tedarikçilere
                                  Yaygınlaştırılması
                                  KSS Projeleri


           SKH 17. Hedefler İçin Ortaklıklar       UNWEP’s, UNGC ve SKD Üyelikleri                                                           43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48