Page 42 - B-SR-2016-TR
P. 42

[STRATEJİ VE YÖNETİM]


      BM SÜRDÜRÜLEBİLİR      KALKINMA HEDEFLERİ
         BM Sürdürülebilir Kalkınma
         Hedeflerini Destekliyoruz!         Üst yönetim ve paydaş önceliklerimiz kapsamında 8 küresel hedefe
         odaklansak da 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin tamamını
         destekleyen proje ve iyi uygulamalarımız mevcuttur.

       SKH BM 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR               PROJE VE UYGULAMALAR
           KALKINMA HEDEFLERİ

           SKH 1.Yoksulluğa Son              Mikro-Kredi Şubeleri
                                  Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi           SKH 2. Açlığa Son               Mikro-Kredi Şubeleri


           SKH 3. Sağlıklı Bireyler            İSG Uygulamaları
                                  Avita Çalışan Destek Programı
                                  Lösev Standı
           SKH 4. Nitelikli Eğitim            Borusan Kocabıyık Vakfı
                                  Borusan Akademi
                                  Haydi Kızlar Kodlamaya Projesi
                                  Meslek Lisesi Koçluğu

           SKH 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği       Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi
                                  Haydi Kızlar Kodlamaya Projesi

           SKH 6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar       Atık Su Azaltma ve Bertaraf Projeleri


           SKH 7. Erişilebilir ve Temiz Enerji      RES Yatırımları
                                  LED Aydınlatma Yatırımları

           SKH 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik      İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
           Büyüme                     Meslek Lisesi Koçluğu
                                  Yeni Nesil Yetenek Gelişim Programı

           SKH 9. Sanayi, İnovasyon ve Altyapı      Üretimde Yapılan Verimlilik Projeleri
                                  (Yalın 6 Sigma)
                                  Borusan Lojistik Yeşil Liman

 42
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47