Page 37 - B-SR-2016-TR
P. 37

Borusan Grubu’nun ekonomik,         ve İş Sağlığı ve Güvenliği grubu-
         sosyal ve çevresel sürdürülebilir-     nun; çevresel sürdürülebilirlik per-
         lik performansı öncelikle Borusan       formansımızı ise şirketlerin Çevre

         Holding CEO’sunun sorumluluğun-        Yönetim Birimleri ile Yalın 6 Sigma
         dadır. Ekonomik sürdürülebilirlik      ofisinin liderlik ettiği uygulamalarla
         performansımızı Holding CEO’su       güvence altına alıyoruz. Kurumsal
         ve grup şirketleri genel müdürleri-      sosyal sorumluluk çalışmalarımızı
         nin; sosyal sürdürülebilirlik perfor-     Holding Kurumsal İletişim ve Bo-

         mansımızı Holding İnsan Kaynakla-       rusan Kocabıyık Vakfı iş birliğiyle
         rı, Kurumsal İletişim departmanları      yürütüyoruz.
            BORUSAN’DA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

            EKONOMİK             Holding İcra Kurulu

                             Grup Şirketleri Genel Müdürleri            SOSYAL              Borusan Kocabıyık Vakfı

                             Holding / İnsan Kaynakları

                             Holding / Kurumsal İletişim

                             İş Sağlığı ve Güvenliği Grubu
            ÇEVRESEL             Grup Şirketleri

                             Çevre Yönetim Birimleri

                             Yalın 6 Sigma Ofisi                                                           37
                                                           37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42