Page 25 - B-SR-2016-TR
P. 25

— Yönetim                  yaklaşımımızın temeli, tüm                  iç ve dış paydaşlarımızla                  etkin ve şeffaf iletişime                  dayanıyor. —


                  Borusan grup şirketlerimizin uzun vadeli stratejilerini beş yıl-
                  lık perspektifte ve dört ana tema çerçevesinde belirliyoruz.

                  Bunlar Kâr Büyümesi, Stratejik Pazar Pozisyonlaması, Yeni
                  Ürün ve Hizmetler ve İş Mükemmeliyetidir.
                  Borusan Grubu’nda yönetim yaklaşımımızın temeli,
                  tüm iç ve dış paydaşlarımızla etkin ve şeffaf iletişime daya-

                  nıyor. Sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirlerken hem sektör
                  hem de paydaş önceliklerini dikkate alıyoruz. Stratejik plan-
                  larımızı gerçekleştirirken, sosyal, çevresel ve ekonomik etki-

                  lerimizi önceliklendiriyor, paydaşlarımız için sürekli ve artan
                  oranda değer yaratmak için çalışıyoruz.                  2024 için vizyonumuz, “büyüyen, yüksek kârlı, bulunduğu
                  pazarları domine eden ve yenilikçi şirketlerden oluşan, en iyi

                  yeteneklerin yükselebileceği bir kültüre sahip, başarılı ve so-
                  rumlu bir Borusan” olmaktır. Bu vizyonla attığımız her adım-
                  da sürdürülebilirlik etkilerimizi gözetmeye devam ediyoruz.

                                                           25
                                                           25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30