Page 138 - B-SR-2016-TR
P. 138

GRI İÇERİK İNDEKSİ                                             AÇIKLAMANIN
        GRI 102: GENEL BİLDİRİMLER 2016                      RAPORDAKİ
                                             YERİ

            Kurumsal Profil                          Sayfa / Açıklama

        102-1 Kuruluşun adı                            143


        102-2 Faaliyetler, markalar, ürünler ve hizmetler             20-23

        102-3 Kuruluşun genel merkezinin bulunduğu yer              143

        102-4 Kuruluşun üretim merkezlerinin bulunduğu yer/ler          143

        102-5 Mülkiyetin ve kanuni yapının niteliği                12 / Anonim Şirket

        102-6 Hizmet verilen pazarlar                       21-22


        102-7 Kuruluşun ölçeği                          21-22

        102-8 Çalışanlar ve diğer işçiler ile ilgili bilgi            132-134

        102-9 Tedarik zinciri                           33


       102-10 Kuruluş ve tedarik zinciriyle ilgili gerçekleşen değişiklikler    33

       102-11 İhtiyatlılık ilkesi                         110

       102-12 Harici girişimler                          13 / BMKİS

       102-13 Kurumsal üyelikler                          122-123


            Strateji                              Sayfa / Açıklama

       102-14 En üst düzey karar mercii beyanı                   14-16

       102-15 Kilit ekiler, risk ve fırsatlar                   40-41

            Etik ve Dürüstlük                         Sayfa / Açıklama

       102-16 Değerler, ilkeler, standartlar ve davranış normları         25

       102-17 Etik ile ilgili mekanizmalar                     28-29


 138
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143