Page 127 - B-SR-2016-TR
P. 127

PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ        Ekonomik Performans Göstergeleri


       Yaratılan
       ve Dağıtılan
       Ekonomik
       Değer             Birim       2014        2015        2016

       Yaratılan         1.000 TL   9.836.953.587   11.911.210.090   12.969.243.457
       Ekonomik
       Değer (Gelirler)       Paydaşlara Dağıtılan Ekonomik Değer

       İşletme giderleri     1.000 TL   8.793.473.523   10.687.844.442   11.407.462.651       Çalışanlara        1.000 TL    540.435.473    559.554.054     699.278.938
       sağlanan
       faydalar       Devlete          1.000 TL    85.187.634    114.664.763     152.535.734
       sağlanan fayda       Sermaye          1.000 TL    120.214.369    146.856.678     165.948.620
       sağlayıcılara
       sağlanan
       faydalar       Topluma          1.000 TL    17.055.489     33.320.067     24.889.601
       sağlanan
       faydalar
       Devletten Alınan Finansal Yardımlar

       Vergi indirimleri/     1.000 TL      129.233      151.451      277.287
       kredileri       Teşvikler         1.000 TL      415.589      443.796     7.960.843


       Mali teşvikler       1.000 TL    36.147.198     83.291.039     15.934.863
                                                          127
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132