Page 119 - B-SR-2016-TR
P. 119

Borusan EnBW Enerji

      İnşaat Döneminde

      Atık Yönetimi


      2016 haziran ayından itibaren Kartaldağı Rüz-   ları yapıldı, gerekli ekipmanlar tedarik edildi
      gâr Enerji Santrali inşaatı esnasında Yatırımlar  ve ilerleyen dönemde de operasyon ekibinin
      ve SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) Bölümleri li-   süreci aynı titizlikle yürütebilmesi için devam
      derliğinde, çevresel etkilerin minimize edilme-  eden konular ekiplere aktarıldı.
      si ve çevresel süreçlerin daha etkili takibi için
      çalışmalar başlatıldı.               Ayrıca inşaat döneminde oluşan atıkların çev-

                                reye zarar vermeden bertaraf edilmesi, tehli-
      Kartaldağı RES projesi kapsamında toprak    keli atıkların sertifikalı firmalar aracılığı ile sa-
      ve doğal kaynakların korunması hedefiyle, sı-   hadan uzaklaştırılması ve geri dönüştürülebilir
      zıntı ve döküntü riskine karşı müdahale plan-   atıkların da yetkili firmalara iletilmesi sağlandı.
      SONUÇLAR VE KAZANIMLAR
      Hem yatırım ekibinde hem de yüklenici ve alt yüklenicilerin çalışanlarında çevre koruma bilinci
      oluşturulmasının yanısıra çevresel mevzuata uyum ve milli değerlerin korunmasında katkı
      sağlandı.                                                          119
                                                          119
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124